فروش انواع قاب

۱۶:۱۱ Unknown 0Comments

فروش انواع قاب:
استفاده از قاب به عنوان روشی کاملاً استاندارد در بسته بندی CD و DVD شناخته شده است. وجود Hub تعبیه شده در داخل قاب سبب جاگیری مناسب دیسک در داخل آن و جلوگیری از حرکت دیسک می شود.


0 نظرات: